info nikolopoulos-dikigoros.gr
+30-210-3610-184

Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου

Παναγιώτης Δ. Νικολόπουλος

Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ISBN: 978-960-562-485-9
Νοέμβριος 2015
1060 σελίδες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ PDF  

Επιμέλεια έργου:

Παναγιώτης Δ. Νικολόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολήs Αθηνών, Δικηγόρος

Συνεργάτες έργου:

Αγάπη Δ. Γαρφέ, Δικηγόρος, ΔΜΣ Αστικού Δικαίου ΕΚΠΑ.
Ευγενία Δ. Λαδά, Δικηγόρος, ΔΜΣ Αστικού Δικαίου ΕΚΠΑ.
Σύλβια Μ. Μιχαλακάκου, Δικηγόρο5, ΔΜΣ Αστικού Δικαίου ΕΚΠΑ.
Ευθυμία Λ. Πραγιάννη, Δικηγόρος, ΔΜΣ Αστικού Δικαίου ΕΚΠΑ, ΔΜΣ Δημοσίου Διεθνούs Δικαίου ΕΚΠΑ, MSc Business for Lawyers ALBA G.B.S.

Μάρα Ν. Ράμμου
, Δικηγόρος, ΔΜΣ Αστικού Δικαίου ΕΚΠΑ, DEA (Droit des affaires et de I’economie, Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne).
Γεωργία Ν. Τζίφα, Δικηγόρος, ΔΜΣ Αστικού Δικαίου ΕΚΠΑ, LLM (College of Europe, Bruges).

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η  συγγραφή αυτού του βιβλίου είχε σαν στόχο να
προσφέρει στο νομικό της πράξης μία εύχρηστη και ολοκληρωμένη παρουσίαση του
οικογενειακού δικαίου, ώστε να είναι σε θέση άμεσα να προετοιμάσει το χειρισμό των
υποθέσεων που χειρίζεται, χωρίς να χρειάζεται να επιδοθεί σε χρονοβόρα έρευνα
συγγραμμάτων, κατ’ άρθρο ερμηνειών και εξειδικευμένων μελετών.

Σε καμία περίπτωση δεν
υποκαθιστά τα συγγράμματα των δασκάλων μας, ούτε μπορεί να θεωρηθεί συμβολή στη
θεωρία του οικογενειακού δικαίου. Δεν συγκρίνεται επίσης με τις κατ’ άρθρο
ερμηνείες, γιατί δεν είναι δομημένο με τη σειρά των άρθρων του αστικού κώδικα,
ούτε πάντα με τη σειρά των κεφαλαίων του. Στο κεφάλαιο για τη διατροφή για
παράδειγμα έχουν ενταχθεί όλα τα σχετικά ζητήματα (γενικές ρυθμίσεις, διακοπή
συμβίωσης, διαζύγιο, ανήλικο και ενήλικο τέκνο, αδελφοί) ανεξαρτήτως του ότι
στον αστικό κώδικα είναι διάσπαρτα σε διάφορα κεφάλαια.

Από τη σκοπιά του
ουσιαστικού δικαίου παρατίθενται τα χαρακτηριστικά των εννόμων σχέσεων και
δικαιωμάτων, οι προϋποθέσεις των διατάξεων, οι έννομες συνέπειές τους και οι
διχογνωμίες με την ενδεχόμενη επίλυσή τους.

Το ουσιαστικό δίκαιο
πλαισιώνεται από όλο το φάσμα των δικονομικών ζητημάτων, που παρατίθενται
ανάλογα με τα διαδικαστικά στάδια (αρμοδιότητα, διαδικασία, ορισμένη
δικογράφων, βάρος απόδειξης, ενστάσεις και λοιπή άμυνα εναγομένου, δεδικασμένο,
εκτέλεση, ένδικα μέσα) σε μία προσπάθεια να διευκολυνθεί ο νομικός της πράξης
στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό κατά τη σύνταξη των δικογράφων και τη διενέργεια
των διαδικαστικών πράξεων.

Επειδή δε, αφενός
πληθαίνουν στην ελληνική κοινωνία οι γάμοι, υιοθεσίες και λοιπές ευρύτερες
σχέσεις του οικογενειακού δικαίου με διεθνή και διαπολιτισμικό χαρακτήρα,
αφετέρου διαρκώς εμπλουτίζεται το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο με συμβάσεις και
κανονισμούς, που ρυθμίζουν ζητήματα οικογενειακού δικαίου, κρίναμε αναγκαίο και
σκόπιμο να παραθέσουμε σε κάθε θεματική ενότητα το σχετικό υλικό με τη
μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα.

Το υλικό του βιβλίου
τεκμηριώνεται σε πλούσια δειγματοληπτική, αλλά και συχνά εξειδικευμένη
νομολογία, ενώ για τον απαιτητικό αναγνώστη παρατίθεται πλούσια εξειδικευμένη
βιβλιογραφία στην αρχή κάθε κεφαλαίου.

Και όπως θα ήταν
αναμενόμενο, το κείμενο του βιβλίου πλαισιώνεται από τα κατά την κρίση του
επιμελητή αναγκαία σε κάθε ενότητα υποδείγματα δικογράφων, εξωδίκων και
συμφωνητικών.

Οι στόχοι της συγγραφής
αυτού του βιβλίου θα έχουν επιτευχθεί, αν αντιληφθούμε ότι, ανατρέχοντας σ’
αυτό ο νομικός της πράξης, νιώθει ότι διευκρινίζονται οι απορίες του και
προχωρεί στο χειρισμό των υποθέσεών του με σιγουριά κι αυτοπεποίθηση.

Θέλω να συγχαρώ και να
ευχαριστήσω και τις έξι συγγραφείς του έργου για την ευσυνειδησία και την
επιμέλεια, με την οποία εργάσθηκαν, την επιμελήτρια του εκδοτικού οίκου κ. Χατζηκωνσταντή
για την άοκνη και γόνιμη συνεργασία μας και φυσικά τις εκδόσεις ΝΟΜΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, που μας εμπιστεύτηκαν και μας πρόσφεραν αυτή τη μοναδική ευκαιρία.

Κοινοποίηση συνδέσμου στο: