info nikolopoulos-dikigoros.gr
+30-210-3610-184

Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου 2η Έκδοση

Παναγιώτης Δ. Νικολόπουλος

Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου 2η Έκδοση

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ISBN: 978-960-654-842-0
Νοέμβριος 2022
1231 σελίδες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ PDF  

Επιμέλεια έργου:

Παναγιώτης Δ. Νικολόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολήs Αθηνών, Δικηγόρος

Συνεργάτες έργου:

Αγάπη Δ. Γαρφέ, Πρωτοδίκης.
Αικατερίνη Καλτσά, Στρατιωτικός Νομικός Σύμβουλος, ΔΜΣ Αστικού Δικαίου ΕΚΠΑ.
Ευγενία Δ. Λαδά, τ. Δικηγόρος, ΔΜΣ Αστικού Δικαίου ΕΚΠΑ.
Μαρία Μάγειρα, Δικηγόρος, ΔΜΣ Αστικού Δικαίου ΕΚΠΑ.
Σύλβια Μ. Μιχαλακάκου, Δικηγόρος, ΔΜΣ Αστικού Δικαίου ΕΚΠΑ.
Δήμητρα Παναγίδη, Πάρεδρος Πρωτοδικείου-ΔΜΣ Αστικού Δικαίου ΕΚΠΑ.
Ευθυμία Λ. Πραγιάννη, Δικηγόρος, ΔΜΣ Αστικού Δικαίου ΕΚΠΑ, ΔΜΣ Δημοσίου Διεθνούs Δικαίου ΕΚΠΑ, MSc Business for Lawyers ALBA G.B.S.
Μάρα Ν. Ράμμου, Πρωτοδίκης, Υπ. ΔΝ, ΔΜΣ Αστικού Δικαίου ΕΚΠΑ, DEA (Droit des affaires et de I’economie, Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne).
Ήρα Σαλταγιάννη, Δικηγόρος, ΔΜΣ Αστικού Δικαίου ΕΚΠΑ.
Γεωργία Ν. Τζίφα, Δικηγόρος, ΔΜΣ Αστικού Δικαίου ΕΚΠΑ, LLM (College of Europe, Bruges).

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η συγγραφή αυτού του βιβλίου είχε σαν στόχο να προσφέρει στο νοµικό της πράξης µία εύχρηστη και ολοκληρωµένη παρουσίαση του οικογενειακού δικαίου, ώστε να είναι σε θέση άµεσα να προετοιµάσει το χειρισµό των υποθέσεων που χειρίζεται, χωρίς να χρειάζεται να επιδοθεί σε χρονοβόρα έρευνα συγγραµµάτων, κατ’ άρθρο ερµηνειών και εξειδικευµένων µελετών.
Η προσφορά του ανά χείρας βιβλίου αποκτά, πιστεύουμε, ιδιαίτερη χρησιμότητα μετά τις ουσιώδεις τροποποιήσεις, που επήλθαν στο δίκαιο της γονικής μέριμνας με τις διατάξεις του ν. 4800/2021 και στο δίκαιο της υποθοηθούμενης αναπαραγωγής με τις διατάξεις του ν. 4958/2022. Ιδιαίτερα οι ρυθμίσεις του ν. 4800/2021, σε συνδυασμό και με την προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης, συνιστούν μία πρόκληση προς τους δικηγόρους για την καλλιέργεια μίας διαφορετικής κουλτούρας αναφορικά με το χειρισμό των οικογενειακών υποθέσεων.
Το παρόν έργο, πάντως, σε καµία περίπτωση δεν επιδιώκει να υποκαταστήσει τα συγγράµµατα των δασκάλων µας, ούτε µπορεί να θεωρηθεί γενικά ως συµβολή στη θεωρία του οικογενειακού δικαίου. Σε κάποια ζητήματα βέβαια των νέων ρυθμίσεων του ν. 4800/2021 και του ν. 4958/2022 υποστηρίζονται απόψεις, που δεν έχουν ίσως μέχρι την κυκλοφορία του διατυπωθεί στη θεωρία ή τη νομολογία. Σημειώνεται δε ότι προστέθηκε ένα κεφάλαιο για την ταυτότητα φύλου και τα ανήλικα ιντερσέξ άτομα, που δεν περιλαμβάνονται στα συγγράμματα, ούτε στις κατ’ άρθρο ερμηνείες.
Δεν συγκρίνεται επίσης µε τις κατ’ άρθρο ερµηνείες, γιατί δεν είναι δοµηµένο µε τη σειρά των άρθρων του αστικού κώδικα, ούτε πάντα µε τη σειρά των κεφαλαίων του. Στο κεφάλαιο για τη διατροφή για παράδειγµα έχουν ενταχθεί όλα τα σχετικά ζητήµατα (γενικές ρυθµίσεις, διακοπή συµβίωσης, διαζύγιο, ανήλικο και ενήλικο τέκνο, αδελφοί) ανεξαρτήτως του ότι στον αστικό κώδικα είναι διάσπαρτα σε διάφορα κεφάλαια.
Από τη σκοπιά του ουσιαστικού δικαίου παρατίθενται τα χαρακτηριστικά των εννόµων σχέσεων και δικαιωµάτων, οι προϋποθέσεις των διατάξεων, οι έννοµες συνέπειές τους και οι διχογνωµίες µε την ενδεχόµενη επίλυσή τους.
Το ουσιαστικό δίκαιο πλαισιώνεται από όλο το φάσµα των δικονοµικών ζητηµάτων, που παρατίθενται ανάλογα µε τα διαδικαστικά στάδια (αρµοδιότητα, διαδικασία, ορισµένη δικογράφων, βάρος απόδειξης, ενστάσεις και λοιπή άµυνα εναγοµένου, δεδικασµένο, εκτέλεση, ένδικα µέσα) σε µία προσπάθεια να διευκολυνθεί ο νοµικός της πράξης στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό κατά τη σύνταξη των δικογράφων και τη διενέργεια των διαδικαστικών πράξεων.
Επειδή δε, αφενός πληθαίνουν στην ελληνική κοινωνία οι γάµοι, υιοθεσίες και λοιπές ευρύτερες σχέσεις του οικογενειακού δικαίου µε διεθνή και διαπολιτισµικό χαρακτήρα, αφετέρου διαρκώς εµπλουτίζεται το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο µε συµβάσεις και κανονισµούς, που ρυθµίζουν ζητήµατα οικογενειακού δικαίου, κρίναµε αναγκαίο και σκόπιµο να παραθέσουµε σε κάθε θεµατική ενότητα το σχετικό υλικό µε τη µεγαλύτερη δυνατή πληρότητα.
Το υλικό του βιβλίου τεκµηριώνεται µε πλούσια δειγµατοληπτική, αλλά και συχνά εξειδικευµένη νοµολογία, ενώ για τον απαιτητικό αναγνώστη παρατίθεται πλούσια εξειδικευµένη βιβλιογραφία στην αρχή κάθε κεφαλαίου. Ειδικά για τη βιβλιογραφία τη σχετική με το ν. 4800/2021, που είναι ήδη πολύ πλούσια, κρίθηκε σκόπιμο να διαχωρισθεί από τη λοιπή βιβλιογραφία του κεφαλαίου των σχέσεων γονέων και παιδιών, ώστε να είναι ευκολότερα προσιτή στον αναγνώστη.
Και όπως θα ήταν αναµενόµενο, το κείµενο του βιβλίου πλαισιώνεται από τα κατά την κρίση του επιµελητή αναγκαία σε κάθε ενότητα υποδείγµατα δικογράφων, εξωδίκων και συµφωνητικών, μερικά από τα οποία δεν ανευρίσκονται σε άλλα παρόμοια εγχειρήματα.
Οι στόχοι της επικαιροποιημένης συγγραφής της δεύτερης έκδοσης αυτού του βιβλίου θα έχουν επιτευχθεί, αν αντιληφθούµε ότι, ανατρέχοντας σ’ αυτό ο νοµικός της πράξης, νιώθει ότι διευκρινίζονται οι απορίες του και προχωρεί στο χειρισµό των υποθέσεών του µε σιγουριά κι αυτοπεποίθηση.
Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω και τις αρχικές συγγραφείς του έργου και τις νέες συνεργάτριες, που το συμπλήρωσαν και το επικαιροποίησαν, για την ευσυνειδησία και την επιµέλεια, µε την οποία εργάσθηκαν, τον επιµελητή του εκδοτικού οίκου κ. Γεώργιο Πουλάκο για την άοκνη και γόνιµη συνεργασία µας και φυσικά τους εκδότες της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, που µας εµπιστεύτηκαν και µας πρόσφεραν αυτή τη µοναδική ευκαιρία.

Θέλω να συγχαρώ και να
ευχαριστήσω και τις δέκα συγγραφείς του έργου για την ευσυνειδησία και την
επιμέλεια, με την οποία εργάσθηκαν, την επιμελήτρια του εκδοτικού οίκου κ. Χατζηκωνσταντή
για την άοκνη και γόνιμη συνεργασία μας και φυσικά τις εκδόσεις ΝΟΜΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, που μας εμπιστεύτηκαν και μας πρόσφεραν αυτή τη μοναδική ευκαιρία.

Κοινοποίηση συνδέσμου στο: